Wstęp

O to książka, która opowiada o wilgotnej, pofałdowanej masie komórek nazywanej mózgiem oraz odpowiada na pytanie, dlaczego to właśnie ta masa jest odpowiedzialna za wszystko, począwszy od prawdziwej miłości, na porannym wstawaniu skończywszy. Jest to książka o tym, w jaki sposób myślimy, co czujemy i dlaczego trudno nam oprzeć się kolejnej porcji sernika sowicie oblanego czekoladą. Książka ta nauczy Cię, jak się zregenerować podczas drzemki, ostrzeże Cię, żebyś nigdy nie ufał pamięci, oraz wytłumaczy, dlaczego nigdy nie będziesz szczęśliwszy, niż jesteś, niezależnie od tego, jak dobrze Ci się powodzi (zobacz: Rozdział 6.).

Napisano już wiele wspaniałych książek na temat anatomii i działania mózgu. Ta książka spycha biologię na drugi plan, ...

Get Mózg. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.