Rozdział 11. Słowniki

W tym rozdziale zaprezentowałem kolejny typ wbudowany nazywany słownikiem. Słowniki to jeden z najlepszych elementów języka Python. Odgrywają one rolę bloków konstrukcyjnych wielu efektywnych i eleganckich algorytmów.

Słownik to odwzorowanie

Słownik przypomina listę, ale jest bardziej ogólny. W przypadku listy indeksy muszą być liczbami całkowitymi. W przypadku słownika mogą być (prawie) dowolnego typu.

Słownik zawiera kolekcję indeksów nazywanych kluczami oraz kolekcję wartości. Każdy klucz powiązany jest z pojedynczą wartością. Skojarzenie klucza z wartością określane jest mianem pary klucz-wartość lub czasami pozycji.

W języku matematycznym słownik reprezentuje odwzorowanie kluczy na wartości, dlatego można też stwierdzić, ...

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.