Rozdział 19. Przydatne elementy

W przypadku tej książki jednym z moich celów było przekazanie Ci wiedzy na temat języka Python w jak najmniejszym zakresie. Gdy istniały dwa sposoby osiągnięcia czegoś, wybierałem jeden z nich i unikałem wspominania o drugim. Czasami przedstawiałem drugi sposób w ramach ćwiczenia.

Chcę teraz powrócić do paru dobrych rzeczy, które pominąłem. Język Python zapewnia kilka elementów, które nie są tak naprawdę niezbędne, ponieważ możesz bez nich pisać dobry kod. Korzystając z nich, możesz jednak czasami utworzyć kod, który jest bardziej zwięzły, czytelny lub efektywny, a niekiedy ma wszystkie trzy wymienione cechy.

Wyrażenia warunkowe

Wyrażenia warunkowe zaprezentowałem w podrozdziale Wykonywanie warunkowe rozdziału ...

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.