O'Reilly logo

Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie III by James George, Jason Beaird

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Tekstura

Jest wśród nas wielu designerów, którzy choć mają dobre intencje, ograniczają się w budowaniu stron do stworzenia dwu- lub trzykolumnowego układu i dopasowania do niego kilku barw. Nie zawracają sobie głowy ulepszaniem swojego projektu czy podrasowaniem kilku jego elementów. Być może nie mają czasu lub pieniędzy, żeby „popchnąć” go dalej, albo zbyt dosłownie zrozumieli maksymę: „Mniej znaczy więcej”. Nie każda witryna musi być piękna, lecz każda może. Arkusze stylów CSS dały web designerom większą kontrolę nad wyglądem strony, ale problemem pozostaje, jak myślę, to, że wiele osób po prostu nie wie, od czego zacząć, gdy w grę wchodzi wzbogacanie kompozycji. Rozdział ten jest poświęcony właśnie temu — sposobowi na udoskonalenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required