O'Reilly logo

Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie III by James George, Jason Beaird

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Typografia

Spójrzmy prawdzie w oczy — priorytetem w każdej witrynie jest komunikacja. Niezależnie od tego, czy tworzymy sklep internetowy, tożsamość sieciową dla jednej z najbogatszych firm na świecie, czy profil na portalu społecznościowym, typografia jest zasadniczym komponentem naszego projektu. Większość ludzi myśli, że w typografii chodzi tylko o układanie zbiorów kształtów w słowa, zdania i akapity. Możliwość wybrania fontu za pomocą kilku naciśnięć klawiszy sprawiła, że zapomnieliśmy o kreatywnych, artystycznych możliwościach oferowanych przez to medium.

Co prawda istnieje wiele przeszkód w efektywnym dostosowywaniu typografii do sieci — omówię je po kolei na kolejnych stronach — jednak potęga, która stoi za krojem pisma, powinna ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required