Rozdział 5. Obraz

Od samego początku tej książki omawiałem formy prezentacji obrazu — zaczynając od kompozycji strony, przez kolor i teksturę, po krój pisma. Czemu więc poświęcam mu jeden rozdział pod sam jej koniec? Tak jak z typografią, istnieje wiele praktycznych kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę przy doborze obrazu — włączając w to typy plików, rozdzielczość grafik i źródła fotografii. Oczywiście aspekt artystyczny tego tematu jest równie ważny i zasługuje na osobne miejsce w dyskusji.

Wybór elementów ilustrujących, fotograficznych czy ikon do kompozycji witryny wymaga znajomości zasad projektowania omówionych przez mnie w poprzednich rozdziałach. Dla przykładu spójrz na Rysunek 5-1. Chciałem użyć zdjęcia aparatu fotograficznego u góry ...

Get Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.