Non-Invasive Data Governance: De weg van de minste weerstand en het grootste succes

Book Description

Data governance-programma's richten zich op het uitoefenen van gezag en op verantwoordelijkheid voor het managen van data als waardevol bedrijfsmiddel. Data governance hoeft niet om controle en beheersing te draaien, maar kan soms invasief of bedreigend zijn voor het werk, de medewerkers en de cultuur van een organisatie. Non-Invasive Data GovernanceTM richt zich op formalisering van bestaande verantwoordelijkheden voor het managen van data en verbetering van de formele communicatie, beveiliging en kwaliteitsinspanningen via effectief stewardschap van databronnen.

Scamander - The Data Liberation Company® - heeft dit boek in het Nederlands vertaald, omdat wij geloven dat de enige succesvolle benadering een non-invasive benadering is.

Non-Invasive Data Governance biedt u een complete set tools om een succesvol data-governance-programma op te zetten. Ontdek hoe:

 • Verantwoordelijkheden en taken als steward niet als extra werk aan medewerkers hoeven te worden opgedragen of aangereikt, maar kunnen worden benoemd, herkend en ingezet in overeenstemming met hun bestaande verantwoordelijkheid.
 • Governance van informatie niet als een nieuw proces of nieuwe methode hoeft te worden geïntroduceerd of benadrukt, maar kan worden geïntegreerd in bestaand beleid, reguliere werkprocedures, werkwijzen en methodieken.
 • Governance van informatie geen kwestie hoeft te zijn van inconsequente discipline opgelegd aan activiteiten als data-integratie, risicomanagement, business intelligence en master data management, maar deze juist kan ondersteunen.
 • Een praktische en niet-bedreigende benadering kan worden toegepast op de governance van informatie en het stimuleren van datastewardschap als een organisatiebreed asset.
 • Best practices en kernconcepten van deze niet-bedreigende benadering effectief kunnen worden gecommuniceerd, zodat van sterke punten kan worden geprofiteerd en verbeterpunten worden aangepakt.

Table of Contents

 1. Voorwoord
 2. Dankbetuiging
 3. Hoofdstuk 1 Waarom dit boek?
  1. Definitie van data governance
  2. Boodschap aan het management
 4. Hoofdstuk 2 Uitleg Non-Invasive Data Governance
  1. Data governance is geen proces
  2. Data governance en dansen in de regen
 5. Hoofdstuk 3 De business value van Data Governance
  1. Zo krijgt u de mensen in het bedrijf zover dat ze zich uitspreken
  2. Casestudy: plantmanager heeft behoefte aan oplossingen voor data management
  3. Voorbeelden van business value statements
  4. Formules voor value statements
  5. Business value statements voor Non-Invasive Data Governance
  6. Onder de streep
  7. Casestudy: management geeft groen licht voor data governance-programma
 6. Hoofdstuk 4 Uw data governance-programma plannen
  1. Principe 1: Data moeten worden erkend als waardevol en strategisch bedrijfsmiddel
  2. Principe 2: Aan data moeten heldere verantwoordelijkheden worden gekoppeld
  3. Principe 3: Data moeten worden beheerd in overeenstemming met interne en externe voorschriften en bepalingen
  4. Principe 4: definieer en beheer de kwaliteit van data consequent en gedurende de hele levenscyclus
  5. Data Governance Maturity Model
  6. Casestudy: organisatie voert Non-Invasive Data Governance-programma in
  7. Data governance test
 7. Hoofdstuk 5 Best practice-ontwikkeling en kritische analyse
  1. Best Practices vastleggen
  2. Verkenning aan de hand van interviews en bijeenkomsten
  3. Sterke punten vastleggen
  4. Verbeterpunten vastleggen
  5. ‘Gaps’ rapporteren
  6. De risico’s rapporteren
  7. Het actieplan opstellen
  8. Afsluitende gedachten over Best Practices
 8. Hoofdstuk 6 Rollen en verantwoordelijkheden – Inleiding
  1. Waar moet data governance onder vallen?
 9. Hoofdstuk 7 Rollen en Verantwoordelijkheden – operationele laag
  1. Operationele data stewards
  2. Zo word je een data steward
 10. Hoofdstuk 8 Rollen en verantwoordelijkheden – tactische laag
  1. Ondernemingsperspectief op data via domeinen
  2. Data domain steward
  3. Coördinator van de data stewards
 11. Hoofdstuk 9 Rollen en verantwoordelijkheden – strategische en executive laag
  1. Data Governance-raad
  2. Executive Leadership Team
 12. Hoofdstuk 10 Rollen en verantwoordelijkheden – ondersteunende rollen
  1. Data governance-partners
  2. Het data governance-team
  3. Projectteam vs. programmateam vs. een gewoon data governance-team
  4. Rol van IT bij data governance
 13. Hoofdstuk 11 Tools voor Data Governance – de Common Data Matrix
  1. Stap 1: Definieer data domains (de rijen)
  2. Stap 2: Rollen die verband houden met data domains
  3. Stap 3: Stel kolommen op
  4. Stap 4: Vul de cellen in
  5. Casestudy: overheidsinstelling wijst sleutelrollen aan voor afdelingen
  6. Casestudy: universiteit ontwikkelt haar eigen datamatrix
 14. Hoofdstuk 12 Tools voor Data Governance –Activity Matrix
  1. Vermijd de term ‘Data governance-proces’
  2. Processen om te governen
  3. Proactieve data governance
  4. Reactieve data governance
  5. Casestudy: financiële instelling zet actviteitenmatrix op haar intranet
 15. Hoofdstuk 13 Tools voor Data Governance- – Communicatie Matrix
  1. Oriënterende communicatie
  2. Onboarding communicatie
  3. On-going communicatie
  4. Gebruik van de communicatiematrix
 16. Hoofdstuk 14 Het einde is nog maar het begin
  1. Samenvatting van de Non-Invasive Data Governance-benadering
  2. Data governance- bill of rights

Product Information

 • Title: Non-Invasive Data Governance: De weg van de minste weerstand en het grootste succes
 • Author(s): Bob Seiner
 • Release date: January 2019
 • Publisher(s): Technics Publications
 • ISBN: None