O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Inteligencja zbiorowa — wprowadzenie

Netflix to internetowa wypożyczalnia płyt DVD, która umożliwia wybór filmów z wysyłką do domu. Firma podaje rekomendacje na podstawie filmów, które zostały wcześniej wypożyczone przez klientów. Pod koniec 2006 r. firma Netflix poinformowała o nagrodzie w wysokości 1 mln dolarów dla pierwszej osoby, która poprawi dokładność systemu rekomendacji wypożyczalni o 10%. Ponadto każdego roku firma będzie wręczać dodatkowo 50 tys. dolarów aktualnemu liderowi do czasu trwania konkursu. W konkursie wzięły udział tysiące zespołów z całego świata. W kwietniu 2007 r. najlepszemu zespołowi udało się uzyskać poprawę rekomendacji o 7%. Korzystając z danych dotyczących filmów, które spodobały się poszczególnym klientom, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required