O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Tworzenie rekomendacji

W celu rozpoczęcia omówienia inteligencji zbiorowej zaprezentuję sposoby użycia preferencji grupy osób do tworzenia rekomendacji dla innych osób. Istnieje wiele zastosowań dla tego typu informacji, takich jak tworzenie rekomendacji produktów na potrzeby zakupów internetowych, proponowanie interesujących witryn internetowych lub ułatwianie internautom znajdowania muzyki i filmów. W tym rozdziale pokazano, jak zbudować system do znajdowania osób, które mają podobne gusta, a także do tworzenia automatycznych rekomendacji na podstawie rzeczy lubianych przez innych.

Prawdopodobnie spotkałeś się wcześniej z mechanizmami rekomendacji, np. podczas robienia zakupów internetowych w takich witrynach jak Amazon. Firma Amazon ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required