O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Słowo wstępne

Gdy w czasopiśmie „Time” tytuł osobowości roku 2006 nadano „Użytkownikom”, potwierdziła się idea, że technologia Web 2.0 ma związek z „treścią generowaną przez użytkowników”, a ponadto, że serwisy Wikipedia, YouTube i MySpace są „sercem” rewolucji związanej z Web 2.0. Prawda jest jednak znacznie bardziej złożona. Treść, jaką użytkownicy mogą umieszczać wyłącznie w serwisach Web 2.0, stanowi niewielką część tego, co jest ogólnie widoczne. Osiemdziesiąt procent tego, co ma znaczenie, znajduje się w ukryciu w postaci „ciemnej materii” niejawnie wprowadzanych danych.

W wielu przypadkach początek rewolucji Web 2.0 określa się jako moment pojawienia się algorytmu PageRank wynalezionego przez firmę Google. Dzięki niemu uświadomiono sobie, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required