O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Formatowanie komórek

Utworzenie prostego arkusza to tylko pierwszy krok do opanowania tajników Excela. Jeżeli planujesz wydrukowanie arkusza, wysłanie go współpracownikom za pomocą poczty e-mail albo po prostu pokazanie go przyjaciołom, musisz poświęcić nieco uwagi i sformatować go tak, aby prezentował informacje w sposób czytelny dla wszystkich. Odpowiednie użycie kolorów, deseni, obramowania oraz czcionek może zmienić chaotyczną zbieraninę danych w czytelną i ciekawą kompilację informacji.

Formatowanie nie polega jedynie na określeniu, które słowa mają zostać pogrubione i jakie ma być to pogrubienie. Excel umożliwia również kontrolowanie formatowania wartości liczbowych. Na sposób formatowania dowolnego arkusza składają się dwa zasadnicze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required