O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Formatowanie slajdów

Wpoprzednim rozdziale omówiono sposoby ustawiania tekstu w akapitach, kolumnach i listach. Teraz pora na coś większego. W tym rozdziale zobaczysz, jak można sformatować slajd za pomocą gotowego układu oraz jak zmienić motyw (patrz „Wybieramy motyw”) lub schemat kolorów (zestaw specjalnie dobranych kolorów). Nauczysz się również korzystać z funkcji automatycznego formatowania, które bywają przydatne zwłaszcza wtedy, gdy musisz szybko przygotować prezentację.

Zmiana układu slajdu

Za każdym razem, gdy tworzysz slajd — podczas przygotowywania nowej prezentacji lub poszerzania już istniejącej o dodatkowe slajdy — PowerPoint nadaje mu jakiś układ, na przykład układ slajdu tytułowego z jednym elementem zastępczym dla tytułu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required