Rozdział 23. Przyszłość biblioteki OpenCV

Przeszłość i teraźniejszość

Premiera biblioteki OpenCV miała miejsce w sierpniu 1999 roku, na konferencji Computer Vision and Pattern Recognition (a więc biblioteka ta ma już 18 lat). Pracujący w Intelu Gary Bradski stworzył OpenCV, aby przyspieszyć badania nad zastosowaniami technik komputerowego rozpoznawania obrazu w rzeczywistych projektach. W życiu niewiele rzeczy idzie zgodnie z planem, ale rozwój biblioteki OpenCV należy właśnie do tych nielicznych wyjątków. Aktualnie zawiera ona już prawie 3000 funkcji, została pobrana ponad 14 milionów razy, notuje ponad 200 000 pobrań miesięcznie i każdego dnia znajduje zastosowanie w milionach telefonów komórkowych jako narzędzie do rozpoznawania kodów kreskowych, ...

Get OpenCV 3 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.