Rozdział 1. Naturalna optymalizacja pozycji serwisu w wyszukiwarkach

„Jesteśmy numerem jeden!”

To marzenie wszystkich właścicieli witryn internetowych. Każdy z nich chciałby, aby jego witryna internetowa uzyskała jak najwyższą pozycję w wynikach wyszukiwania. Wysoka pozycja w wyszukiwarce to internetowy odpowiednik posiadania dobrej lokalizacji witryny sklepowej. Proces uzyskiwania takiej pozycji określa się terminem optymalizacji w wyszukiwarkach (ang. Search Engine Optimization — SEO).

Proces SEO składa się z dwóch głównych części: optymalizacji wewnętrznej (ang. on-site optimization) oraz optymalizacji zewnętrznej (ang. off-site optimization). Optymalizacja wewnętrzna koncentruje się na osiągnięciu trzech celów: optymalizacji treści poprzez ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.