Rozdział 5. Optymalizacja współczynnika konwersji

Optymalizacja współczynnika konwersji (ang. Conversion Rate Optimization — CRO) to sztuka i nauka dotycząca poprawy skuteczności przekonywania odwiedzających, aby podjęli działania, które przynoszą nam korzyści. Może to być dokonanie zakupu, wpłacenie datku lub zobowiązanie się do podjęcia określonych pozytywnych działań w przyszłości.

W optymalizacji CRO wykorzystuje się szereg technik obejmujących, między innymi, pisanie perswazyjnego tekstu reklamy oraz korzystanie z projektów bazujących na wiarygodności. Dzięki planowaniu, projektowaniu i optymalizacji serwisu WWW z wykorzystaniem technik perswazji zyskujemy pewnosć, że stanie się on bardziej skutecznym instrumentem sprzedaży. Serwis ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.