Rozdział 9. Procedury dynamiczne

W tym rozdziale „procedurami dynamicznymi” będę nazywał wszystko, czemu nie nadaję jawnie nazwy przez napisanie sub jakaś_nazwa albo co nie istnieje do momentu uruchomienia programu. Perl jest niezmiernie elastyczny, jeśli chodzi o wyszukiwanie kodu w czasie działania programu; mogę nawet napisać kod, który generuje kod. Zgromadziłem tutaj kilka różnych zagadnień związanych z procedurami, ponieważ nie pasowały one do pozostałych rozdziałów.

Procedury anonimowe przedstawiliśmy w książce Perl. Wprowadzenie, kiedy omawialiśmy sortowanie definiowane przez użytkownika, choć nie powiedzieliśmy wtedy, że są to procedury anonimowe. W książce Perl dla średnio zaawansowanych używaliśmy ich do tworzenia domknięć, do ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.