Czego nie należy robić?

Najprostszym i najgorszym sposobem konfigurowania programu Perla jest umieszczenie w nim kilku zmiennych i poinformowanie użytkowników, że mogą dostosować je do swoich potrzeb. Użytkownik musi otworzyć program i zmodyfikować wartości, aby zmienić jego działanie. Może wówczas nabrać ochoty na zmianę czegoś innego, nawet jeśli zostanie ostrzeżony, że nie powinien dotykać niczego poza sekcją konfiguracyjną. Nawet jeśli użytkownik nie wyjdzie poza sekcję, w której ma edytować kod, może spowodować błąd składniowy. A jeśli musi zainstalować program w kilku komputerach, skończy się na tym, że w każdym będzie miał inną wersję. Każda zmiana lub aktualizacja programu będzie wymagała zmodyfikowania wszystkich wersji:

#!/usr/bin/perl ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.