Czego nie opisano w tej książce?

Kiedy dyskutowałem o projekcie tej książki z redaktorami, zdecydowaliśmy, aby nie powielać tematów opisanych w innych książkach. Czytelnicy powinni uczyć się również od innych mistrzów, a nie chcę zabierać więcej miejsca na ich półkach, niż jest to rzeczywiście potrzebne. Zignorowanie niektórych zagadnień daje mi podwójną korzyść: nie muszę pisać tych rozdziałów i zyskuję miejsce na inne rzeczy. Każdy i tak powinien przeczytać tamte książki.

Nie znaczy to jednak, że czytelnicy mogą ignorować te zagadnienia, więc kiedy jest to konieczne, odsyłam ich do odpowiednich książek. W Dodatek A podałem listę książek, które powinien dodać do swojej biblioteki każdy, kto aspiruje do miana mistrza Perla. Książki te napisali ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.