Dalsza lektura

Moduł Benchmark zawiera pełną instrukcję użytkownika. Jest dołączany do Perla, więc każdy powinien już go mieć.

W artykule A Timely Start Jean-Louis Leroy opisuje, jak odkrył, że jego program działa wolno ze względu na czas wyszukiwania niezbędnych modułów: http://www.perl.com/lpt/a/2005/12/21/a_timely_start.html.

W wykładzie When Perl Isn’t Quite Fast Enough programista Perla Nick Clark wyjaśnia, dlaczego programy — w każdym języku — bywają wolne i jakie decyzje projektowe mogą spowolnić Perl. Najlepsza część wykładu, który został pierwotnie wygłoszony podczas konferencji YAPC::EU 2002, dotyczy rozwiązań umożliwiających przyspieszenie programu. Wysłuchałem Nicka podczas konferencji PerlWhirl 2005; większość czasu poświęcił on ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.