O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Liczby binarne

Niemal zawsze mamy do czynienia z komputerami binarnymi do tego stopnia, że określenie „binarny” wydaje się nadmiarowe. Na najniższym poziomie operują one na stanach „włączony” i „wyłączony”, czyli na jedynkach i zerach. Łańcuch złożony z takich jedynek i zer może informować komputer, co ma zrobić, albo stanowić reprezentację danych na dysku. Choć większość z nas nie musi zajmować się komputerami na tak niskim poziomie, tego rodzaju myślenie trafiło do języków programowania, ponieważ prędzej czy później trzeba się odwołać do niższych warstw.

Rozważmy na przykład argumenty, które podaje się w instrukcjach mkdir, chmod lub dbmopen w celu ustawienia trybu pliku (często określanego mianem uprawnień, ale w rzeczywistości będącego czymś ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required