O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odkażanie danych

Jedynym aprobowanym sposobem odkażania danych jest wyodrębnianie ich prawidłowych części za pomocą wyrażeń regularnych. Perl nie skaża fragmentów łańcucha, które trafiają do pamięci wyrażeń regularnych, nawet jeśli sam łańcuch jest skażony. Perl „ufa”, że programista napisze bezpieczne wyrażenie regularne. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wyrażenia ponosi więc programista.

W poniższym wierszu kodu odkażam pierwszy element tablicy @ARGV, aby pobrać nazwę pliku. Używam klasy znakowej, aby określić, czego oczekuję. W tym przypadku oczekują tylko liter, cyfr, znaków podkreślenia, kropek i łączników. Nie chcę niczego, co mogłoby stanowić separator katalogów:

my( $file ) = $ARGV[0] =~ m/^([A-Z0-9_.-]+)$/ig;

Zauważmy, że ograniczyłem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required