O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Odszyfrowywanie wyrażeń regularnych

Kiedy próbuję zrozumieć, o co chodzi w jakimś wyrażeniu regularnym — znalezionym w czyimś kodzie albo napisanym przez mnie (czasem dawno temu) — mogę włączyć tryb debugowania wyrażeń regularnych[8]. Opcja -D włącza opcje debugowania interpretera Perla (nie programu, jak w Rozdział 4.). Opcja ta przyjmuje serię liter lub liczb, które określają, co należy włączyć. Opcja -Dr włącza debugowanie analizy składniowej oraz wykonywania wyrażeń regularnych.

Do zbadania wyrażenia regularnego wykorzystam krótki program. Pierwszym argumentem będzie łańcuch, a drugim wyrażenie regularne. Zapiszę ten program pod nazwą explain-regex:

#!/usr/bin/perl

$ARGV[0] =~ /$ARGV[1]/;

Kiedy uruchomię ten program z łańcuchem Oto kolejny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required