Ogólne podejście

Profilowanie to liczenie, a więc muszę mieć instrukcje wykonujące jakieś operacje, żeby je policzyć. Mógłbym na przykład użyć funkcji omówionych w Rozdział 4., aby dodać kod księgowy do moich procedur. Wymagałoby to jednak zbyt wiele pracy. Zamiast ewidencjonować działanie poszczególnych procedur, robię tak, aby wszystko przepływało przez pojedynczą procedurę kontrolną. W niewielkim programie byłaby to prawdopodobnie przesada, ale w dużym systemie dodatkowe obliczenia pozwalają mi oszczędzić sporo pracy podczas optymalizowania programu.

Najczęściej robię to w kodzie bazodanowym. W tym przypadku chcę śledzić wykonywane zapytania, zwykle po to, aby dowiedzieć się, które zajmują dużo czasu albo są najczęściej używane. Na podstawie ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.