Podsumowanie

Zanim zdecyduję, jak ulepszyć mój program Perla, muszę sprofilować go i ustalić, które fragmenty wymagają najwięcej pracy. Profilery Perla to po prostu wyspecjalizowane debugery, a jeśli nie podoba mi się to, co napisali inni, mogę stworzyć własny profiler.

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.