Podsumowanie

Mogę tworzyć programy, które wyglądają jak moduły. Cały program (pominąwszy moduły zewnętrzne) znajduje się w jednym pliku. Choć działa tak jak każdy inny program, piszę go i testuję jak moduły. Uzyskuję wszystkie korzyści obu postaci kodu, w tym możliwość testowania, obsługę zależności i prostotę instalacji. Ponieważ mój program jest modułem, mogę również wykorzystać jego części w innych programach.

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.