O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Testowanie dokumentacji Pod

Kiedy napiszę dokumentację, mogę sprawdzić, czy zrobiłem to poprawnie. Kiedy inni użytkownicy będą ją czytać, nie powinni otrzymywać ostrzeżeń o złym formatowaniu, a błędy składniowe nie powinny uniemożliwiać im lektury. Po co komu dokumentacja, jeśli nie można jej nawet przeczytać?

Sprawdzanie dokumentacji Pod

Pod::Checker to rodzaj translatora Pod, który jednak nie przekształca dokumentacji w inny format, ale sprawdza jej poprawność. Kiedy znajdzie coś podejrzanego, wypisuje ostrzeżenia. W skład dystrybucji Perla wchodzi narzędzie podchecker, które przypomina polecenie perl -c, ale służy do sprawdzania dokumentacji Pod. Jest to w rzeczywistości programowa wersja modułu Pod::Checker, który stanowi podklasę

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required