O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Znajdowanie winowajcy

Przypuśćmy, że chcę obliczyć silnię. Jest to temat poruszany w wielu dyskusjach o wydajności, więc niebawem przejdę do czegoś bardziej interesującego. Kiedy wyszukałem w Google frazę „factorial subroutines” (procedury do obliczania silni), niemal każda implementacja (z wyjątkiem napisanych w asemblerze) używała algorytmu rekurencyjnego, co oznacza, że procedura oblicza część problemu, następnie wywołuje samą siebie w celu obliczenia podproblemu i robi tak dopóty, dopóki nie wyczerpie wszystkich podproblemów, po czym stopniowo wraca do pierwotnego wywołania. W Perlu można to napisać w taki sposób:

#!/usr/bin/perl # factorial-recurse.pl sub factorial { return unless int( $_[0] ) == $_[0]; return 1 if $_[0] == 1; return $_[0] ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required