O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zużycie pamięci

Kiedy programista mówi o mierzeniu wydajności, zwykle ma na myśli szybkość. Bądź co bądź, właśnie to mierzy moduł Benchmark i o tym mówi większość artykułów poświęconych testom porównawczym. Czas łatwo zmierzyć, więc jest zrozumiałe — choć niekoniecznie godne pochwały — że ludzie mierzą to, co umieją. Bywa, że głównym problemem nie jest czas, ale coś innego, na przykład zużycie pamięci.

W dokumentacji perldebguts jest napisane:

Mówią, że aby oszacować wykorzystanie pamięci przez Perl, należy przyjąć rozsądny algorytm alokacji i pomnożyć przewidywaną wartość przez 10; ocena nadal może być zaniżona, ale przynajmniej zdziwienie nie będzie aż tak duże.

Perl przyspiesza przetwarzanie kosztem większego zużycia pamięci. Zamiast wykonywać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required