Nakładanie wzorku za pomocą warstwy wypełnienia

Do nakładania wzorku na obraz możemy wykorzystać warstwę wypełnienia. Takie rozwiązanie umożliwia swobodne skalowanie wzorku oraz dobieranie dla niego rozmaitych ustawień krycia i trybów mieszania. W kolejnym ćwiczeniu utworzymy prosty wzorek, który następnie przeskalujemy i nałożymy na obraz.

Definiowanie wzorku

Photoshop umożliwia utworzenie wzorku z dowolnego zestawu pikseli, które można zaznaczyć narzędziem Zaznaczanie prostokątne. W tym ćwiczeniu do utworzenia wzorku wykorzystamy cały obraz, ale równie dobrze mógłby to być tylko mały fragment.

  1. Obok otwartego już pliku ps1001_roboczy.psd otwieramy kolejny. Z menu Plik wybieramy polecenie Przeglądaj lub na pasku opcji (w górnej części ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.