O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nakładanie wzorku za pomocą warstwy wypełnienia

Do nakładania wzorku na obraz możemy wykorzystać warstwę wypełnienia. Takie rozwiązanie umożliwia swobodne skalowanie wzorku oraz dobieranie dla niego rozmaitych ustawień krycia i trybów mieszania. W kolejnym ćwiczeniu utworzymy prosty wzorek, który następnie przeskalujemy i nałożymy na obraz.

Definiowanie wzorku

Photoshop umożliwia utworzenie wzorku z dowolnego zestawu pikseli, które można zaznaczyć narzędziem Zaznaczanie prostokątne. W tym ćwiczeniu do utworzenia wzorku wykorzystamy cały obraz, ale równie dobrze mógłby to być tylko mały fragment.

  1. Obok otwartego już pliku ps1001_roboczy.psd otwieramy kolejny. Z menu Plik wybieramy polecenie Przeglądaj lub na pasku opcji (w górnej części ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required