Naprawianie załamań

Teraz naprawimy załamanie widoczne w prawym górnym rogu fotografii.

  1. Z palety narzędziowej wybieramy narzędzie Lupka i na pasku opcji zaznaczamy pole Zmień rozmiar okna, aby dopasować. Włączenie tej opcji powoduje automatyczne dopasowywanie rozmiarów okna do rozmiarów obrazu lub powiększanego fragmentu.

  2. Klikamy mniej więcej trzy razy w prawym górnym rogu zdjęcia. Zobaczymy tam uszkodzenie w postaci załamania, które postaramy się usunąć za pomocą narzędzia Stempel.

    image with no caption

    Takie załamanie można naprawić

  3. Wybieramy narzędzie Stempel ().

  4. Klikamy obraz prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klikamy z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.