O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Naprawianie załamań

Teraz naprawimy załamanie widoczne w prawym górnym rogu fotografii.

  1. Z palety narzędziowej wybieramy narzędzie Lupka i na pasku opcji zaznaczamy pole Zmień rozmiar okna, aby dopasować. Włączenie tej opcji powoduje automatyczne dopasowywanie rozmiarów okna do rozmiarów obrazu lub powiększanego fragmentu.

  2. Klikamy mniej więcej trzy razy w prawym górnym rogu zdjęcia. Zobaczymy tam uszkodzenie w postaci załamania, które postaramy się usunąć za pomocą narzędzia Stempel.

    image with no caption

    Takie załamanie można naprawić

  3. Wybieramy narzędzie Stempel ().

  4. Klikamy obraz prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klikamy z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required