O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Narzędzie Lasso

Narzędzie Lasso służy do zaznaczania obszarów o kształtach dowolnych. Wykonanie skomplikowanego zaznaczenia warto rozpocząć od utworzenia jego zgrubnej wersji. Dokładność zaznaczenia jest na ogół ograniczona precyzją ruchów ręki sterującej myszą, a więc nie jest zbyt duża. Jednak nasze zaznaczenie nie musi być od razu super dokładne. Jak zobaczymy w tej części lekcji, zaznaczenia również można modyfikować.

  1. Uruchamiamy program Adobe Bridge. W tym celu wybieramy z menu polecenie Plik/Przeglądaj lub na pasku opcji klikamy przycisk Przejdź do programu Bridge (). Odszukujemy i otwieramy kolejno foldery: pslekcje (skopiowany wcześniej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required