Paleta Narzędzia

Po uruchomieniu Photoshopa CS3 widzimy paletę Narzędzia zadokowaną przy lewej krawędzi okna programu — w poprzednich wersjach była paletą swobodną. Zawarte w niej narzędzia można podzielić na pięć podstawowych grup: narzędzia do zaznaczania, kadrowania i cięcia na plasterki, retuszowania i malowania, rysowania i pisania oraz narzędzia do tworzenia notatek, przeprowadzania pomiarów i nawigacji.

image with no caption

A. Narzędzia do zaznaczania,B. Narzędzia do kadrowania i cięcia na plasterki,C. Narzędzia do retuszowania i malowania,D. Narzędzia do rysowania i pisania,E. Narzędzia do tworzenia notatek, przeprowadzania pomiarów i nawigacji

Narzędzia ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.