O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Paleta Narzędzia

Po uruchomieniu Photoshopa CS3 widzimy paletę Narzędzia zadokowaną przy lewej krawędzi okna programu — w poprzednich wersjach była paletą swobodną. Zawarte w niej narzędzia można podzielić na pięć podstawowych grup: narzędzia do zaznaczania, kadrowania i cięcia na plasterki, retuszowania i malowania, rysowania i pisania oraz narzędzia do tworzenia notatek, przeprowadzania pomiarów i nawigacji.

image with no caption

A. Narzędzia do zaznaczania,B. Narzędzia do kadrowania i cięcia na plasterki,C. Narzędzia do retuszowania i malowania,D. Narzędzia do rysowania i pisania,E. Narzędzia do tworzenia notatek, przeprowadzania pomiarów i nawigacji

Narzędzia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required