O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podstawy teorii barw

Podczas tej lekcji będziemy malować, łączyć rozmaite kolory i retuszować obrazy. Musimy jednak pamiętać, że obraz, który widzimy na ekranie naszego monitora, wcale nie musi wyglądać tak samo w każdych warunkach. Jasne barwy po wydrukowaniu stają się często przytłumione, a pewnych kolorów w ogóle nie da się odtworzyć, ani w druku, ani na ekranie monitora. Wynika to z faktu, że każde urządzenie wyjściowe (monitor, drukarka, telewizor itp.) ma inny zakres barw — tzw. gamut — który jest w stanie odtworzyć.

Gamut kolorów urządzenia wyjściowego

Jak już powiedzieliśmy, gamut określa zakres kolorów, które mogą być odtworzone przez konkretne urządzenie wyjściowe. Na ogół nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale z różnymi gamutami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required