Przygotowania do lekcji

Zachęcamy do przyjęcia wygodnej pozycji i potraktowania tej lekcji jako świetnej zabawy. W trakcie wykonywania ćwiczeń będziemy używać wielu nowych narzędzi Photoshopa, będzie więc okazja do poznania wspaniałych możliwości tego programu. Odradzamy usilne zapamiętywanie wszystkich informacji o omawianych zagadnieniach — będziemy do nich jeszcze wielokrotnie powracać w następnych lekcjach. Do przerobienia tej lekcji nie trzeba być ekspertem, ale jeśli nawet ktoś nim już jest, z pewnością nie będzie się nudził.

Przed rozpoczęciem lekcji należy zadbać o to, aby wszystkie narzędzia i palety Photoshopa prezentowały się tak, jak na zamieszczonych rysunkach. W tym celu należy przywrócić ustawienia domyślne programu — odpowiednia ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.