Przywracanie domyślnych ustawień Photoshopa

Podczas uruchamiania Photoshop odtwarza pewne ustawienia wraz z konfiguracją przestrzeni roboczej z poprzedniej sesji. Aby uniknąć niespodziewanych rezultatów w trakcie wykonywania ćwiczeń, należy przed każdą lekcją przywrócić ustawienia domyślne.

Powyższe uwagi nie dotyczą ustawień kolorów, których zachowanie może być nawet pożądane w przypadku, gdy te ustawienia mają istotne znaczenie lub przeprowadzono wcześniej kalibrację kolorystyczną całego środowiska pracy.

W celu zachowania ustawień kolorów należy wykonać poniższą procedurę, ale jeśli ich zapisywanie nie jest konieczne, można przejść od razu do punktu „Przywracanie ustawień Photoshopa”.

Zapisywanie ustawień kolorów w Photoshopie CS3

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.