O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie banera nawigacyjnego

W tej części lekcji do utworzonego przed chwilą dokumentu ps1301_roboczy.psd zaimportujemy obraz, który będzie tłem naszego banera.

Kadrowanie importowanego obrazu

  1. Z menu Plik wybieramy polecenie Przeglądaj lub na pasku opcji klikamy przycisk Przejdź do programu Bridge (). W programie Adobe Bridge odszukujemy folder pslekcja13 i dwukrotnym kliknięciem otwieramy plik ps1301.psd. Jest to zdjęcie jeziora.

    image with no caption

    Obraz ps1301.psd

    Jest oczywiste, że ten obraz nie będzie dobrze wyglądał, jeśli zmniejszymy go do rozmiarów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required