Tworzenie banera nawigacyjnego

W tej części lekcji do utworzonego przed chwilą dokumentu ps1301_roboczy.psd zaimportujemy obraz, który będzie tłem naszego banera.

Kadrowanie importowanego obrazu

  1. Z menu Plik wybieramy polecenie Przeglądaj lub na pasku opcji klikamy przycisk Przejdź do programu Bridge (). W programie Adobe Bridge odszukujemy folder pslekcja13 i dwukrotnym kliknięciem otwieramy plik ps1301.psd. Jest to zdjęcie jeziora.

    image with no caption

    Obraz ps1301.psd

    Jest oczywiste, że ten obraz nie będzie dobrze wyglądał, jeśli zmniejszymy go do rozmiarów ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.