O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie i wyszukiwanie metadanych

Metadane to różnego rodzaju informacje zapisywane wraz z obrazem. Są one przypisane do pliku i ułatwiają jego identyfikację oraz wyszukiwanie. W tej części lekcji zajmiemy się tworzeniem i wyszukiwaniem takich informacji.

  1. Sprawdzamy, czy w środkowym panelu wyświetlana jest zawartość folderu pslekcja04. Jeśli tak nie jest, odszukujemy i otwieramy ten folder lub po prostu klikamy go na panelu Ulubione.

  2. Z menu Okno wybieramy polecenie Przestrzeń robocza/Zresetuj do domyślnej przestrzeni roboczej. Dzięki temu zyskamy pewność, że wszystkie domyślne panele programu Bridge są widoczne.

  3. Klikamy miniaturę pliku IMG_1374.JPG i odszukujemy panele Metadane oraz Słowa kluczowe — powinny być w prawej dolnej części okna ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required