Tworzenie i wyszukiwanie metadanych

Metadane to różnego rodzaju informacje zapisywane wraz z obrazem. Są one przypisane do pliku i ułatwiają jego identyfikację oraz wyszukiwanie. W tej części lekcji zajmiemy się tworzeniem i wyszukiwaniem takich informacji.

  1. Sprawdzamy, czy w środkowym panelu wyświetlana jest zawartość folderu pslekcja04. Jeśli tak nie jest, odszukujemy i otwieramy ten folder lub po prostu klikamy go na panelu Ulubione.

  2. Z menu Okno wybieramy polecenie Przestrzeń robocza/Zresetuj do domyślnej przestrzeni roboczej. Dzięki temu zyskamy pewność, że wszystkie domyślne panele programu Bridge są widoczne.

  3. Klikamy miniaturę pliku IMG_1374.JPG i odszukujemy panele Metadane oraz Słowa kluczowe — powinny być w prawej dolnej części okna ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.