O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie maski przycinającej

Ostatnim etapem prac nad naszą kompozycją będzie utworzenie maski przycinającej (ang. clipping mask). Tego typu maska pozwala wykorzystać zawartość warstwy do zamaskowania warstw leżących wyżej. W tym ćwiczeniu utworzymy warstwę kształtu i umieścimy ją pod warstwą tła. Następnie przytniemy niektóre warstwy leżące wyżej, tak aby ich zawartość była widoczna tylko wewnątrz kształtu. Może to brzmi skomplikowanie, ale wszystko stanie się proste po wykonaniu poniższego ćwiczenia.

  1. Najpierw musimy przekształcić warstwę tła w zwykłą warstwę. Pod warstwą tła nie da się umieścić innej warstwy.

  2. Przytrzymujemy wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i na palecie Warstwy klikamy dwukrotnie warstwę Tło. To spowoduje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required