O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Używanie filtra Punkt zbiegu

Filtr Punkt zbiegu ułatwia wykonywanie zadań związanych z edycją obrazów przedstawiających obiekty w perspektywie, na przykład ścianki pudełka. Za pomocą tego filtra można łatwo dodawać elementy do obiektów składających się z płaskich powierzchni. Najpierw należy zdefiniować te płaszczyzny w obrazie, a potem można na nich malować, klonować, kopiować, wklejać i wykonywać rozmaite przekształcenia obrazu. Zdefiniowane wcześniej płaszczyzny sterują efektami tych zabiegów edycyjnych, tak aby były one zgodne z perspektywą obrazu. Dzięki temu ostateczny efekt staje się bardziej realistyczny.

W tym ćwiczeniu nałożymy przygotowaną wcześniej grafikę na trzy widoczne ścianki pudełka.

  1. Włączamy ikony oka () warstw Pudełko i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required