Używanie palet

Większość funkcji Photoshopa jest realizowana za pośrednictwem palet, dlatego istotna jest umiejętność poruszania się wśród nich i szybkiego odnajdywania tej właściwej. Obszar dokowania palet w Photoshopie CS3 został w dużym stopniu usprawniony i ujednolicony z analogicznymi obszarami w pozostałych aplikacjach pakietu CS3. W trakcie tej lekcji dowiemy się, jak zmieniać rozmiary palet, włącznie ze zwijaniem ich do postaci ikon, i jak zapisać optymalny z naszego punktu widzenia układ interfejsu, by nie tworzyć go za każdym razem przed rozpoczęciem pracy nad nowym projektem.

image with no caption

Domyślne ustawienie palet

Korzystanie z nowego systemu ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.