Zaznaczanie warstw

Uaktywnienie właściwej warstwy nie zawsze jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Wykonanie poniższego ćwiczenia pozwoli przekonać się, jak ważne jest ciągłe śledzenie, która warstwa jest aktywna.

  1. Plik moje_warstwy.psd utworzony w poprzednim ćwiczeniu powinien być nadal otwarty. Jeśli tak nie jest, należy go odszukać w folderze pslekcja09 i otworzyć, a następnie zaznaczyć na palecie Warstwy warstwę kwadrat zielony.

  2. Wybieramy narzędzie Przesunięcie () i przeciągamy wskaźnik w oknie dokumentu. Zauważmy, że przesuwa się tylko zielony kwadrat. Powodem tego jest fakt, że modyfikowane mogą być tylko te warstwy, które są aktualnie ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.