O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zaznaczanie warstw

Uaktywnienie właściwej warstwy nie zawsze jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Wykonanie poniższego ćwiczenia pozwoli przekonać się, jak ważne jest ciągłe śledzenie, która warstwa jest aktywna.

  1. Plik moje_warstwy.psd utworzony w poprzednim ćwiczeniu powinien być nadal otwarty. Jeśli tak nie jest, należy go odszukać w folderze pslekcja09 i otworzyć, a następnie zaznaczyć na palecie Warstwy warstwę kwadrat zielony.

  2. Wybieramy narzędzie Przesunięcie () i przeciągamy wskaźnik w oknie dokumentu. Zauważmy, że przesuwa się tylko zielony kwadrat. Powodem tego jest fakt, że modyfikowane mogą być tylko te warstwy, które są aktualnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required