O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Photoshop CS6. Wycieczka z przewodnikiem

Photoshop CS6 jest pełen fascynujących funkcji, które ułatwią Ci tworzenie cyfrowych arcydzieł i edytowanie ich. Jeśli to Twoje pierwsze spotkanie z Photoshopem, to wszystkie te funkcje będą dla Ciebie nowością, ale w nowej wersji programu nawet na starego wygę w przetwarzaniu pikseli czeka kilka niespodzianek. Niezależnie od tego, której wersji programu używałeś wcześniej, w Photoshopie CS6 spotkasz się z poważnymi zmianami w wyglądzie środowiska pracy, polegającymi między innymi na całkowitej zmianie kolorystyki interfejsu. Choć zmiany te mają na celu ułatwienie pracy z Photoshopem, to z pewnością trzeba się do nich najpierw przyzwyczaić.

Ten rozdział stanowi solidny fundament, na bazie którego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required