O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Spotkanie z ramką aplikacji

Po pierwszym uruchomieniu Photoshopa CS6 powita Cię ramka aplikacji, pokazana na Rysunek 1-1. Ramka obejmuje wszystkie elementy interfejsu Photoshopa i jest po prostu oknem, które można skalować oraz przemieszczać. Pomocnicze dokumenty, panele i cały interfejs można przeciągnąć za jednym razem na jedną stronę ekranu (albo — jeszcze lepiej — na inny monitor), aby ułatwić sobie pracę. W przypadku otwarcia kilku dokumentów, każdy z nich jest wyświetlany w osobnej zakładce, które można przeciągać, aby ustawić je w żądanej kolejności.

Zaletą ramki aplikacji jest powiązanie wszystkich elementów interfejsu Photoshopa w sposób umożliwiający ich jednoczesne przenoszenie (jeśli tylko panele programu są zadokowane). W trakcie skalowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required