O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Warstwy — klucz do nieinwazyjnej edycji obrazu

Photoshop umożliwia edytowanie obrazów na dwa sposoby: inwazyjny i nieinwazyjny. Edycja inwazyjna oznacza ingerencję w strukturę oryginalnego obrazu. Po przekroczeniu limitu operacji rejestrowanych w panelu History (Historia) — patrz „Jak daleko w przeszłość można się wybrać?” — takie operacje są nieodwracalne (ups...). Edycja nieinwazyjna polega na zastosowaniu takich metod modyfikacji obrazu, które nie mają wpływu na zawartość oryginalnego pliku, co oznacza, że w każdej chwili można wrócić do oryginału. Ludzie stawiający pierwsze kroki w edycji obrazu na ogół używają pierwszej metody, zaś starzy wyjadacze — drugiej (nie bez powodu otacza ich subtelna aura wyższości...).

W trakcie pracy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required