O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Mieszanie warstw

Pojęcie mieszania warstw w Photoshopie odnosi się do sposobu łączenia kolorów między warstwami. Photoshop oferuje bardzo rozbudowane ustawienia mieszania warstw, obejmujące tryby mieszania, zaawansowane parametry mieszania oraz suwaki mieszania warunkowego („mieszaj, gdy”). Za pomocą tych ustawień można uzyskać wiele fantastycznych efektów, a ponieważ są one używane do łączenia obrazów, zapoznasz się z nimi w Rozdział 7., poświęconym tej tematyce (począwszy od Podpowiedź).

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required