O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Maski warstw — cyfrowa taśma maskująca

Pamiętasz, jak ostatnio malowałeś mieszkanie? Zapewne kupiłeś rolkę taśmy maskującej i zakleiłeś listwy przypodłogowe oraz inne detale wykończeniowe, aby uchronić je przed zamalowaniem. Owszem, można byłoby zdemontować listwy, a potem założyć je z powrotem po malowaniu, ale to od groma roboty. Poza tym po co, skoro taśma ochronna naprawdę dobrze się sprawdza? Jej życiowa misja polega na chronieniu i maskowaniu. Na szczęście Photoshop jest wyposażony w jej cyfrowy odpowiednik: maski warstw.

Maska umożliwia ukrycie fragmentów warstwy, do której została dołączona, niezależnie od tego, czy jest to warstwa rastrowa, obiekt inteligentny, warstwa kształtu, warstwa wypełniająca, czy też — w przypadku warstw korekcyjnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required