O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Obsługa obiektów inteligentnych

Obiekt inteligentny to warstwa pełniąca funkcję pojemnika, do którego możesz wrzucić najróżniejsze obiekty, takie jak pliki RAW („Obsługa plików RAW”), ilustracje wektorowe (rysunki) z programu Adobe Illustrator (lub podobnych; patrz Rozdział 13.), całe pliki PSD, a także inne warstwy. Obiekty inteligentne są „inteligentne”, gdyż Photoshop przechowuje ich oryginalną zawartość oraz informacje o programie, który posłużył do ich utworzenia, co pozwala na wykonywanie następujących operacji:

  • Przekształcanie i skalowanie bez utraty jakości. Zamiast bezpośredniego skalowania materiału, który znajduje się w dokumencie, Photoshop za każdym razem poddaje przekształceniom tymczasową kopię oryginału (bez ingerencji w materiał ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required