O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Style warstw

Opanowanie właściwości warstw kosztowało Cię niemało wysiłku, więc przypuszczam, że nie pogardzisz odrobiną rozrywki. W tej części rozdziału zapoznasz się ze stylami warstw — dziesięcioma elastycznymi efektami specjalnymi, które można wykorzystać na wiele fantastycznych sposobów. Potraktuj tę część rozdziału jako nagrodę za przebrnięcie przez niego aż do końca.

Eksperymenty ze stylami warstw to świetna zabawa, a ponieważ każdy z nich znajduje się na osobnej, własnej warstwie, ich modyfikowanie nie powoduje spadku jakości obrazu. Co więcej, style można edytować w dowolnym momencie, dopóki projekt jest zapisywany w formacie PSD. Style warstw doskonale nadają się do wykańczania projektów i estetycznego akcentowania detali, takich jak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required