O kanałach kolorów

Umiejętność interpretowania zawartości poszczególnych kanałów koloru ułatwia tworzenie skomplikowanych zaznaczeń i korekcję zdjęć. W tej części rozdziału przyjrzymy się różnym kanałom kolorów, począwszy od najpopularniejszego trybu — RGB.

Notatka

W tej części rozdziału nie znajdziesz informacji o kanałach alfa; są tak ważne, że poświęciłam im osobny podrozdział, który rozpoczyna się w „Wszechpotężny kanał alfa”.

Kanały RGB

Oprócz projektów przygotowywanych do wydruku na profesjonalnej maszynie drukarskiej (w odróżnieniu od drukarki atramentowej, którą większość z nas ma w domu), kiedy firma poligraficzna może wymagać dostarczenia materiału w postaci CMYK, na ogół pracuje się w trybie RGB. Nic dziwnego: monitor jest urządzeniem RGB, ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.