O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O kanałach kolorów

Umiejętność interpretowania zawartości poszczególnych kanałów koloru ułatwia tworzenie skomplikowanych zaznaczeń i korekcję zdjęć. W tej części rozdziału przyjrzymy się różnym kanałom kolorów, począwszy od najpopularniejszego trybu — RGB.

Notatka

W tej części rozdziału nie znajdziesz informacji o kanałach alfa; są tak ważne, że poświęciłam im osobny podrozdział, który rozpoczyna się w „Wszechpotężny kanał alfa”.

Kanały RGB

Oprócz projektów przygotowywanych do wydruku na profesjonalnej maszynie drukarskiej (w odróżnieniu od drukarki atramentowej, którą większość z nas ma w domu), kiedy firma poligraficzna może wymagać dostarczenia materiału w postaci CMYK, na ogół pracuje się w trybie RGB. Nic dziwnego: monitor jest urządzeniem RGB, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required