O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skalowanie z uwzględnieniem zawartości

Raz na jakiś (długi) czas producentom oprogramowania udaje się opracować funkcję o niemal czarodziejskich możliwościach. Firmie Adobe powiodła się ta sztuka w Photoshopie CS4, w którym pojawiła się funkcja o nazwie Content-Aware Scale (Skalowanie z uwzględnieniem zawartości), przez miłośników programu zwana niekiedy w skrócie CAS. Funkcja CAS analizuje zawartość obrazu i w bardzo sprytny sposób dodaje lub usuwa piksele z najmniej istotnych fragmentów zdjęcia podczas skalowania obrazu. Na czym polega magia? Na tym, że funkcja „domyśla się”, gdzie znajdują się najważniejsze elementy kompozycji — na przykład ludzie — i pozostawia te miejsca w nienaruszonym stanie. Widziałeś strony WWW, które elastycznie dopasowują ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required