Skalowanie z uwzględnieniem zawartości

Raz na jakiś (długi) czas producentom oprogramowania udaje się opracować funkcję o niemal czarodziejskich możliwościach. Firmie Adobe powiodła się ta sztuka w Photoshopie CS4, w którym pojawiła się funkcja o nazwie Content-Aware Scale (Skalowanie z uwzględnieniem zawartości), przez miłośników programu zwana niekiedy w skrócie CAS. Funkcja CAS analizuje zawartość obrazu i w bardzo sprytny sposób dodaje lub usuwa piksele z najmniej istotnych fragmentów zdjęcia podczas skalowania obrazu. Na czym polega magia? Na tym, że funkcja „domyśla się”, gdzie znajdują się najważniejsze elementy kompozycji — na przykład ludzie — i pozostawia te miejsca w nienaruszonym stanie. Widziałeś strony WWW, które elastycznie dopasowują ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.